DOKUMENTY

 

Pre otvorenie dokumentu kliknite na nasledujúci odkaz:

Štátny vzdelávací program

Prevádzkový poriadok MŠ

Prevádzkový poriadok EP pri MŠ


 

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie zákonného zástupcu ...


 

Voľné pracovné miesta:

1. Školský špeciálny pedagóg MŠ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme