DOKUMENTY

 

Pre otvorenie dokumentu kliknite na nasledujúci odkaz:

Štátny vzdelávací program

Plánovanie rozvoja školy

Prevádzkový poriadok MŠ

Prevádzkový poriadok EP pri MŠ

Školský poriadok


Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie rodiča

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie do MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme