ZADELENIE DETÍ DO TRIED

 

MŠ Župná cesta 567/12 má dve heterogénne triedy 3 - 6 ročných detí.
Elokované pracovisko ako súčasť MŠ, Župná cesta 172/10, tvorí tretia heterogénna trieda 3 - 6 ročných detí. Deti sa do jednotlivých tried zaraďujú na začiatku školského roka podľa kapacity tried v zmysle školského zákona č.245/2008 Z. z.. Najvyšší počet detí zaradených do triedy materskej školy s poldennou a celodennou výchovnou starostlivosťou podľa § 28 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, je: 21 v triede pre tri až šesťročné deti.

" Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný. Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti. Usilujeme sa vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech".


Naši škôlkári sa snažia dodržať tieto pravidlá:


* Pozdraviť sa to ja viem, ešte sa aj usmejem.

* Spokojne sa v triede hrám, kamarátov dobrých mám.

* Moje ústa i tie tvoje, vedia pekné slovíčka.
Poprosia a poďakujú, vedia zohriať srdiečka.

* JA a TY sme kamaráti, v triede nás je veľa,
preto nôžky nebehajú, pomaly sa prechádzajú.

* Poraním si nožičku, keď nezastrčím stoličku!

* Obliekam sa, obúvam, veci si na značku dám.

* Stoly pekne prikryté, ruky čisté, umyté.
Každý ako muška dáka, na svoj hrnček mlieka čaká.

* S hračkami sa v triede hrám, šetrím ich a neničím,
po sebe vždy uložím.

* Všetci v triede máme radi, keď nekričia kamaráti.

Keď v postieľke ležíme, spoločne sa stíšime.
Spánok je pre naše zdravíčko, veselú myseľ a šikovné telíčko.

 


1. trieda „Motýliky“

Učiteľky:
Gabriela Bartóková
Bc. Henrieta Helmecziová


• Lara • Orsolya • Emma • Martin • Natália • Kristián • Natálie •
• Janko • Tatiana • Yasminka • Dávid • Noel • Marko • Justin • Linda • Tobias •
• Elisabeth • Simonka • Matias •

2. trieda „Včielky“

Učiteľky:
Anna Szanyiová
Gabriela Mihaľová

• Olivér • Denis • Marek • Diana • Tomáš • Naďa • Benjamín • Andreas • Noel • Michal •
• Nathan • Sebastián • Damián • Lucas • Marko • Jenifer •
• Attila • András • Viktória •

 

3. trieda „Vtáčiky“

Učiteľky:
Zuzana Surovcová
Eva oravcová

• Carlos • Dominik • Danika • Dominika • Oliver • Kristián •
• Olívia • Dorota • Emily • Rebeka • Miška • Martinka • Viviána • Mirko • Marián •

 

 

 

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme