ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

"Bielučký sniežik napadá, jedna vločka, druhá vločka do vlasov sadá.
nasnež nám, na nič nečakaj, bielou farbou namaľuj nám, celučký náš kraj."

 

Triedne vianočné besiedky

" V izbičke za oknom, niečo sa chystá, stromček už svieti, radosť je istá.
Do tichej noci, vtáčiky spievajú, pokojné VIANOCE, tak svetu želajú ".

 

Tvorivé dielne

boli zamerané na výrobu ikebán. Príjemné popludnie strávené v predvianočnej nálade.

 

Ujo Doremino

Stretnutie so zázračným učiteľom hudby s ujom Doreminom a jeho pomocníčkou Violou, ktorí nás s radosťou previedli svetom hudobných žánrov.

 

Mikuláš v našej MŠ

Divadlo Crocus Košice predstavilo našim deťom rozprávku "Ako sa čertík pomocníkom stal". Po rozprávke prišiel Mikuláš s anjelikom a rozdali deťom očakávané balíčky.

 

Návšteva ZŠ

Naši predškoláci na otvorenej hodine v ZŠ.

 

Čajové dopoludnie

S krátkym kultúrnym programom privítali a pozdravili deti svojich starých rodičov.

 

Helloween

... lepíme, tvoríme....

 

Leť môj šarkan, fúkaj vietor fijú, fijú...

...keď na jeseň začne fúkať silný vietor, na oblohe objaví sa drak ...

 

Padá lístie, šuchoce ...

Deti spoznávali stromy, kríky, odtláčaním vyhotovili jesenný strom.

 

V našej záhrade

Počas celého týždňa deti spoznávali, triedili, pomenovali ovocie aj zeleninu.
Spievali sme, lepili, strihali ale aj ochutnávali.

Prezentácia: V našej záhrade

 

Predplavecký výcvik

Už sa vody nebojíme, hlavu smelo ponoríme.
Plávať sme sa naučili, diplom sme si zaslúžili. :)

 

Kačky-rapotačky

Komický i poučný príbeh o dvoch kačkách, ktoré cez svoju nevedomosť odhaľujú pravdu o zdravom jedle, životnom štýle, ochrane prírody, o užitočnosti výdobytkoch techniky, separovaní odpadu a napokon aj o skutočných ľudských hodnotách.

 

Turistická vychádzka

na futbalový štadión, kde sa organizoval XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone.

 

..

 

 

 

 

 

 

DIV STYLE="z-index: -100"> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme